Kommunernes Skolebiblioteksforening

Udvalgsstruktur i Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre

 


Forretningsudvalg

I henhold til vedtægtems §12 har foreningen på sit konstituerende møde den 27. maj 2014 nedsat et forretningsudvalg, der består af:

* formand, Liselotte Hillestrøm
* næstformand, Michael Nøhr, Katrine Skov, Steffen Rasmussen og Anette Grønholt Adersen.
* Gitte Frausing er sekretær for udvalget.

 
Fagligt udvalg
Formål
I henhold til vedtægtens §16, stk. 1 og 2 nedsættes et fagligt udvalg.
Udvalget har til formål at bidrage til foreningens debat om faglige spørgsmål samt at styrke foreningens virksomhed og aktiviteter.
 
Kommissorium
Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentres faglige udvalg skal bibringe foreningen inspiration fra medlemskredsen og øge medlemmernes interesse for foreningen. Udvalget kan forelægges faglige spørgsmål til drøftelse og fremsætte indstillinger vedr. disse til bestyrelsen.
Udvalget kan fremsætte forslag til faglige projekter.
Medlemmerne i det faglige udvalg holder foreningens udviklingsmedarbejder ajour med faglige tiltag og strømninger inden for hele læringscenter- og undervisningsområdet.
Udvalget er rådgivende i faglige spørgsmål, der vedrører foreningens daglige virksomhed.
Udvalgets medlemmer kan på eget initiativ tage spørgsmål og emner op til behandling i udvalget.
 
Efter valget på Kommunernes Forening for pædagogiske Læringscentres generalforsamling den 8. maj 2015 er udvalgets sammensætning følgende:
 
* Skolebibliotekar Rikke Harboe Jensen, Favrskov Kommune
* Skolebibliotekskonsulent Lis Lind, Lemvig Kommune
* Skolebibliotekar Tina Hammershøj, Billund Kommune
* Gitte Frausing er sekretær for udvalget.

 
Redaktionsudvalg

Medlemmer

* Formand, Liselotte Hillestrøm
* Direktør Gitte Frausing (Redaktør)
* Faglig konsulent Anette Grønholt Andersen
* Journalist Laust Grove Vejlstrup

 

 
 

 

 

 

Copyright © 2007 Kommunernes Skolebiblioteksforening - pagedesign.dk